uitvaartbegeleiding heusden

Vooraf informeren - Niet uitstellen

Vooraf informeren geeft rust en inzicht.

Steeds vaker maken mensen van de gelegenheid gebruik om vóór de dood te spreken over de laatste wensen.

"Als ik er niet meer ben, wil ik..."

Het kan helpen op een zinvolle wijze invulling te geven aan de laatste periode in het leven.
De levenscirkel wordt als het ware gerond, wat bij kan dragen aan overgave en acceptatie van wat onontkoombaar is.
Als rouw- en verliesbegeleider kan ik ondersteunend en helpend zijn in het proces van afscheid nemen en het vormgeven daaraan.

Inzicht in de kosten

In zakelijk opzicht is het prettig om inzicht te krijgen in de kosten, waardoor men later niet voor verrassingen komt te staan.


Vóór mijn vader stierf, wist hij wat er komen ging.
“Ik vind het jammer, dat ik er niet bij kan zijn”, sprak hij uit.
De voorbereiding op zijn uitvaart heeft hem, maar zeker ook
ons enorm geholpen.

Paula van Buul

PAULA VAN BUUL
Uitvaartverzorging

handtekening Paula van Buul
Deken van Baarstraat 47
5251 RH Vlijmen
Tel: 073-689 27 01
Mobiel: 06-188 512 66
linked-in: paulavanbuul
www.uitvaartbegeleidingheusden.nl
www.paulavanbuul.nl

U kunt rechtstreeks contact via e-mail
met mij opnemen

Volg mij via Facebook

K.v.K.nr: 61701580 - ©2014 Paula van Buul uitvaartbegeleiding Heusden - Privancyverklaring - Algemene voorwaarden