uitvaartbegeleiding heusden

Visie

Dankbaarheid

De dood is onlosmakelijk met het leven verbonden. De dankbaarheid voor het leven staat centraal in mijn benadering. De overledene op een waarachtige wijze eer betonen en de nabestaanden helpen in een liefdevol loslaten, is het idee waaraan ik vorm wil geven.

Een eenmalig afscheid voor altijd

Voor de nabestaanden is afscheid nemen een begin van een nieuw leven zonder die ander, de gestorvene.
Ik zal trachten bij te dragen aan een goede sfeer, waarbinnen ruimte is voor iedereen en waarin waardevolle denkbeelden en ideeën kunnen ontstaan.

Op eigen wijze bewust afscheid nemen, in goede harmonie met zichzelf en anderen, helpt mensen het verlies te dragen en op den duur te verwerken.

Samen met de nabestaanden wil ik bijdragen aan een zinvol afscheid en een mooie uitvaart.

Wat is mooi?

Mooi is dat wat je raakt en wat past bij de overledene tijdens zijn uitvaart.
Een uitvaart mag geen show zijn, wel moet alles goed geregisseerd en vlekkeloos verlopen. Er mag niets fout gaan, bijna niets want we blijven mensen!

Paula van Buul

PAULA VAN BUUL
Uitvaartverzorging

handtekening Paula van Buul
Deken van Baarstraat 47
5251 RH Vlijmen
Tel: 073-689 27 01
Mobiel: 06-188 512 66
linked-in: paulavanbuul
www.uitvaartbegeleidingheusden.nl
www.paulavanbuul.nl

U kunt rechtstreeks contact via e-mail
met mij opnemen

Volg mij via Facebook

K.v.K.nr: 61701580 - ©2014 Paula van Buul uitvaartbegeleiding Heusden - Privancyverklaring - Algemene voorwaarden