uitvaartbegeleiding heusden

Uitvaartverzekering (begrafenisverzekering)

U bent, anders dan veel mensen denken, niet gebonden aan de begrafenisondernemer die de verzekeraar aanwijst.
Om u goed voor te lichten heb ik deze pagina opgenomen.
Om overtuigd te zijn is het voor u wellicht geruststellend om de polis nog eens te lezen.

Er zijn 3 vormen uitvaartverzekeringen.

Een naturapakketpolis

Deze bestaat uit een aantal diensten die geleverd worden. Maar weinig uitvaartverzekeraars bieden deze polissen aan. Deze verzekering dekt lang niet alle kosten. Als u de uitvaart door een (kleinschalige) onderneming laat begeleiden, wordt meestal een lager bedrag uitgekeerd dan de poliswaarde. De praktijk leert dat dit niet hoeft te betekenen dat u duurder uit bent.

Een naturabedragpolis

Nabestaanden kunnen het uitgekeerde geldbedrag uitsluitend besteden aan de kosten die samenhangen met de uitvaart. Dit betreft ook de kosten van 'Uitvaartbegeleiding Heusden'.
De uitvaart kan geregeld worden via de verzekeraar die ook uitvaartverzorger is, máár men is hiertoe niet verplicht.
Men kan altijd een andere uitvaartverzorger kiezen!

Een sommenpolis

Hierbij wordt een vast bedrag uitgekeerd bij overlijden, dat nabestaanden vrijelijk kunnen besteden. Men is volledig vrij in de keuze van uitvaartbegeleiding.

Paula van Buul

PAULA VAN BUUL
Uitvaartverzorging

handtekening Paula van Buul
Deken van Baarstraat 47
5251 RH Vlijmen
Tel: 073-689 27 01
Mobiel: 06-188 512 66
linked-in: paulavanbuul
www.uitvaartbegeleidingheusden.nl
www.paulavanbuul.nl

U kunt rechtstreeks contact via e-mail
met mij opnemen

Volg mij via Facebook

K.v.K.nr: 61701580 - ©2014 Paula van Buul uitvaartbegeleiding Heusden - Privancyverklaring - Algemene voorwaarden